กรมชลประทานเร่งระบายน้ำท่วม จ.เพชรบุรี คาดอีก 2 วันจะเข้าสู่ภาวะปกติ
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทานและช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้เร่งระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านแหลม และ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อีกทั้งยังระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังออก

นายทองเปลว กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนห้วยผาก และเขื่อนศรีประจันต์ ทรงตัวและได้สั่งปิดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ส่วนเขื่อนห้วยผาก ระบายเพียงวันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น สำหรับเขื่อนศรีประจันต์ที่น้ำล้นเขื่อน เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้น้ำท่วมตัวเมืองเพชรบุรีระบายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังสูงขึ้น

ส่วนการระบายน้ำจะระบายออกผ่านระบบชลประทานและคูคลองต่างๆ ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งได้นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งไว้ในแม่น้ำเพชรบุรี เขต อ.แหลมสิงห์ 44 เครื่อง เพื่อให้ระบายออกอ่าวไทยเร็วที่สุด คาดว่าจะระบายน้ำได้หมดภายในวันเสาร์นี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.