ปตท.แจ้งปิดซ่อมแหล่งสิริกิติ์ 15-25 มี.ค. เตรียมส่งก๊าซฯ จากส่วนกลางไปชดเชย แนะผู้ใช้รถวางแผนเดินทางช่วงดังกล่าว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับแจ้งว่าบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร จะทำการหยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซฯ ประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11 วัน จากการปิดซ่อมบำรุงในครั้งนี้ ส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือไม่สามารถดำเนินการจ่ายก๊าซให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือได้ ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการเอ็นจีวีทั้งหมด 30 แห่ง ครอบคลุม 13 จังหวัด (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป) และมีปริมาณการใช้ก๊าซเอ็นจีวีอยู่ที่ 267 ตันต่อวัน โดยไม่มีผลกระทบต่อภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปตท.ได้เตรียมแผนบริหารก๊าซเอ็นจีวีเพื่อบรรเทาความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีด้วยการสำรองก๊าซเอ็นจีวีไว้ล่วงหน้า ณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ และจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางมาทดแทน ทำให้มีปริมาณก๊าซเอ็นจีวีให้บริการทั้งสิ้น 188 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ก๊าซฯ ในช่วงเวลาปกติ อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะทางขนส่งที่ไกลใช้เวลาขนส่งนานกว่าปกติและอาจส่งผลให้มีปริมาณก๊าซเอ็นจีวีให้บริการลดลง ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีสถานีบริการเอ็นจีวีกำหนดปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฯ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ตาก เคที.แอนซันส์ จังหวัดตาก และสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ศรีสุธา จังหวัดพิษณุโลก

“ปตท.จะประสานงานกับผู้ผลิตฯ และบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด โดยจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ คือ น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี โปรดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายนพดล กล่าว.-สำนักข่าวไทย