คณะนักวิจัยเผยว่า เด็กหญิงแอฟริกาใต้วัย 9 ขวบเป็นเด็กรายที่ 3 ของโลกที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยาต้านไวรัสเอชไอวี หลังจากรับยาในช่วงขวบปีแรกเท่านั้น

คณะนักวิจัยเผยต่อที่ประชุมสมาคมเอดส์นานาชาติที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในวันนี้ว่า เด็กหญิงได้รับยาต้านเอชไอวีเป็นเวลา 10 เดือน ในช่วงแรกเกิดจนกระทั่งอายุ 1 ขวบ หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับยาอีกเลย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง ปรากฏว่าตลอด 8 ปี 9 เดือนที่ผ่านมาเธอมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องรับการรักษาใด ๆ แม้ว่ายังมีเชื้อเอชวีในร่างกายก็ตาม นับเป็นรายที่ 3 ของโลก ต่อจากสตรีฝรั่งเศสที่ได้รับยาต้านตั้งแต่ยังแบเบาะและหยุดยาไปเมื่ออายุ 6 ขวบ เธอมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงปัจจุบันหลังจากผ่านไปแล้ว 14 ปี และทารกในสหรัฐที่รับยาในช่วง 18 เดือนแรก และยังคงแข็งแรงอยู่นาน 27 เดือนหลังหยุดยา แต่เชื้อไวรัสกลับเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น

คณะนักวิจัยกล่าวว่า กรณีของเด็กรายล่าสุดเพิ่มความหวังว่า การให้ยาต้านแก่เด็กแรกเกิดเป็นระยะเวลาไม่นานอาจช่วยให้แบ่งเบาภาระเรื่องต้องพึ่งยาต้านไปตลอดชีวิต เพราะจนถึงขณะนี้ยังคงไม่วิธีการรักษาโรคเอดส์อย่างถาวร ขณะที่ยาต้านจะช่วยกดเชื้อเอชไอวีให้อ่อนแอลงจนไม่สามารถเพิ่มจำนวนหรือแพร่ไปยังผู้มีเพศสัมพันธ์ด้วย แต่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในเซลล์โดยไม่แสดงอาการใด ๆ ได้นานหลายปี และพร้อมกลับมากำเริบใหม่หากหยุดรับยา.- สำนักข่าวไทย