เมื่อชุมชนมุสลิม “บ้านคลองเคียน” คิดค้นนวัตกรรมสุขภาพโดยใช้ท่าละหมาดเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ การละหมาดคือการนมัสการพระเจ้า ซึ่งเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม แต่การละหมาดเกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพอย่างไร ลองฟังเรื่องราวจากชุมชนนี้ดู ชุมชนคลองเคียน บ้านคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นชุมชนมุสลิมที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่น

สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับชุมชนปกติ ที่มีสมาชิกผู้สูงอายุซึ่งกำลังเจ็บป่วยจากความชรา บางรายมาพร้อมโรคอย่างที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งโรคความดันโลหิตซึ่งมีอัตราสูงเป็นลำดับแรก รองลงมาคืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และไขมันในเส้นเลือด นอกจากนี้ยัง พบปัญหาโรคอ้วนที่เป็นผลมาจาก การบริโภคที่มากจนเกินพอดี เมื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกำลังแย่ พวกเขาจึงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองเคียน” เมื่อ พ.ศ. 2559 เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ และดำเนินโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ 1 บ้านคลองเคียน” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สุนีย์ นันทบุตร แกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ เล่าว่า หากจะตั้งกิจกรรมออกกำลังกายธรรมดาๆ ผู้คนในชุมชนอาจจะไม่สนใจ พวกเขาจึงใช้ “การละหมาด” เป็นจุดเริ่มในการสร้างกิจกรรมออกกำลังกาย เพราะสิ่งนี้ที่ทำให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาทำกิจกรรมด้วยกัน สามารถออกกำลังกายต่อเนื่อง ผ่านการละหมาด โดยเฉพาะการทำต่อเนื่องในมัสยิด 8 วัน แบบที่คนมุสลิมเรียกกันว่า “ละหมาด 40” โดยใช้ท่าทางจากการละหมาดเป็นท่าออกกำลังกายไปในตัว ซึ่งวิธีนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุอย่างมาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่แล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth