คงเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับบรรดาเหล่านักเดินทางที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดหนองคายนั้นหมู่บ้านประมงน้ำจืดนับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น รวมทั้งยังจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและคนในท้องที่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นเอาไว้

ซึ่งนับเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกันโดยการพาเด็กๆให้ได้มาศึกษาถึงธรรมชาติและปลาที่มีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งหาดูได้ยากในเมืองหลวง โดยที่หมู่บ้านประมงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ตำบลกองนาง ตามเส้นทางท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีอาชีพทำการประมงน้ำจืดและมีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ ซึ่งจะมีการจัดส่งไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคอีสาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand